Gói dịch vụ

H thng Hottab POS hot đng trc tuyến và ngoi tuyến, cho phép các giao dch, đơn hàng, chương trình đi thưởng hot đng trơn tru ngay c khi mt đin. 

Gói cơ bản
199,000đ
Hàng tháng
Trả 12 tháng, nhận 2 tháng miễn phí!
Bạn sẽ nhận được:
Phù hợp cho
30-ngày dùng thử miễn phí
Gói phổ biến
599,000đ
Hàng tháng
Trả 12 tháng, nhận 2 tháng miễn phí!
Gói cơ bản, kèm theo:
Phù hợp cho
30-ngày dùng thử miễn phí