Trải nghiệm miễn phí

H thng Hottab POS hot đng trc tuyến và ngoi tuyến, cho phép các giao dch, đơn hàng, chương trình đi thưởng hot đng trơn tru ngay c khi mt đin. 

Truy cập Hottab Biz

Cài đặt & hướng dẫn sử dụng POS tại cửa hàng

Phân tích và lưu trữ thông tin chuyên sâu

Thực đơn dạng QR code tiện lợi

Chăm sóc khách hàng 24/7

NHẬN XÉT KHÁCH HÀNG

Đối tác của chúng tôi

"

“Thay mt nhà hàng Moose & Roo, tôi xin cm ơn mi người trong đi ngũ Hottab. Đi ngũ thân thiết, chuyên nghip đã luôn h tr chúng tôi đúng lúc. Cm ơn các bn rt nhiu!”

THE Moose & Roo SMOKEHOUSE

AND MANY MORE