SOCIETY PASS HỢP TÁC CÙNG HANDY

Society Pass bắt tay Handy, thêm “ông lớn” gia nhập thị trường giao nhận đồ ăn tại Việt Nam Covid-19 khiến cho nhiều ngành sản xuất kinh doanh gặp khó khăn song lại mở ra rất nhiều cơ hội cho ngành giao nhận, đặc biệt là với dịch vụ giao nhận đồ ăn. Mới đây,

Recent Posts