Nhật ký Huddle – Thiết Kế Sản Phẩm

SoPa đã tổ chức một buổi giới thiệu phiên bản mới của Huddle trên Thiết Kế Sản Phẩm để tập trung và phổ cập về tầm quan trọng của phần cốt lõi trong Phát Triển Sản Phẩm – Thiết Kế Trọng Tâm. Cho những người còn chưa nắm rõ, chúng tôi đã tổng hợp lại

Recent Posts