Hỗ Trợ Tài Chính

Thúc đẩy hoạt động kinh doanh cùng gói Hỗ Trợ Tài Chính

Hottab hợp tác cùng Ngân hàng SHB đem tới gói Hỗ Trợ Tài Chính đặc biệt giúp bạn chi trả các khoản đầu tư máy tính, máy tính bảng, những thiết bị cần thiết, hoặc dịch vụ mà không đòi hỏi các thủ tục cho vay truyền thống hay thế chấp tài sản cá nhân. Gói hỗ trợ sẽ giúp doanh nghiệp củng cố lịch sử tín dụng cũng như phát triển hoạt động kinh doanh hiệu quả!

Hãy tận hưởng những tiện ích từ chu trình tự động trực tuyến của chúng tôi và thông qua khoản vay chỉ trong 10 phút!

Company

Terms & Conditions

Privacy Policy

POS User Guide